Asunto Oy Espoon Nelikkokuja 5 - Logo  
Asunto Oy Espoon Nelikkokuja 5
Nelikkokuja 5, 02230 Espoo
FIMX | Kohdehaku | Kirjaudu sisään
Etusivu Yhteystiedot Asuintilojen käyttöohjeet Järjestyssäännöt Vuokranmaksu - vuokravakuus Avaimet - Pelastautumisohjeet Muuttaminen Lomakkeet / Hakemus Jätä vikailmoitus
kuva

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

ASUNTO OY ESPOON NELIKKOKUJA 5

JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET

Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty asukkaiden asumisviihtyisyyden turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä. Kunnan järjestyssäännöissä ja lainsäädännössä on kiinteistöä koskevia määräyksiä.

HUONEISTOT

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Melua on erityisesti vältettävä klo 22.00 - 07.00.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesi­vuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava kiinteistön edustajalle.

Muutos- ja korjaustöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyvyys ja porraskäytävien siisteys. Melua ja häiriöitä aiheuttavista töistä on ilmoitettava etukäteen naapureille ja ne on pyrit­tävä tekemään arkisin ennen klo 21.00. Remont­teihin tulee olla kiinteistön lupa sekä niistä on ilmoitettava naapureille. Samoin putkistoon ja rakenteisiin kohdistuviin töihin tulee saada kiin­teistön lupa.

WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä. Jokainen asukas huolehtii asuntonsa lattiakaivon säännölli­sestä puhdistuksesta itse.

Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet. Grillaaminen sekä muu ruuan­laitto on parvekkeella kielletty.

Lintujen ruokkiminen parvekkeella ja piha-alueella on ehdottomasti kielletty.

YHTEISET TILAT

Ulko-ovet pidetään lukittuina. Ulko-ovista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan.

Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu on niissä kielletty. Yleisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä.

Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla.

Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle. Saunoissa ja pesutuvissa noudatetaan erillistä ohjetta

Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytävään.

PYSÄKÖINTI

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu kiinteistön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla.

Autojen tarpeeton joutokäynti on kielletty

JÄTEHUOLTO

Talousjätteet ja muut roskat on toimitettava pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta.

Muiden, kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on toimitettava jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

LEMMIKKIELÄIMET

Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä huoneistojen ulkopuolella. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä talossa luvallisilla asioilla liikkuvia, eivätkä liata rakennusta tai tonttia. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty koko piha-alueella, erityisesti lasten leikkipaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

MUUTTOILMOITUS

Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava kiinteistön edustajalle. Vuokralainen vastaa huoneiston avaimista vuokra-aikana sekä avainten luovutuksesta yhtiön edustajalle vuokrasuhteen päättyessä. Lisäksi on noudatettava viranomaismääräyksiä.

TOMUTTAMINEN

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla alueilla.

Tomutusajat:  

ma-pe klo 8.00-19.00 ja

la klo 9.00-15.00.

Sunnuntaina tomuttaminen on kielletty.

Pito- ja liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella. Pyykin kuivattaminen on sallittu vain niille varatuissa paikoissa.

MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.

Asunto Oy Espoon Nelikkokuja 5

isännöitsijä

Kuva


Päivitetty: 13.06.2008